W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2011
BIAŁOZORZY, BIAŁOŻORY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. m białozorzy // białożory; ż białozorza
Znaczenia:
»pochodzący a. zrobiony z części ciała → białozora, należący do niego«: Forga białozorza do konia. ArchRadziw 1638 79, 1. Nozyk Białozorzy dwurazny, dano Xciu IMP Podczasze[mu] w Warszawie. ArchRadziw 1638 79,1. Białożary. zum Weiss Falcken gehörig. qui regarde le gerfaut. T III 40.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK