W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2013
ZNOWU, ZNOWA przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: znowu; znowa
Znaczenia:
»na nowo, ponownie, jeszcze raz, powtórnie; z powrotem«: Dunskorunski [Dołgoruki] zapomniawszy dawney chłosty znowu za ukazęm Carskięm zebrał 12000 Woyska. PasPam 111. Ci ludzie co byli pierwey znowu przyszli. PasPam 143. Krol [...] Wolskiego znowu był na odwod posłał do Hana. PasPam 158. Byłęm ci tedy na owym Bankiecie na ktory znowu zapraszano z takąsz iako y wczora Oracyią. PasPam 164v. Stroz poznał głos otwiera obaczywszy straszydło z nowu zamknął y uciekł. PasPam 177v. Daią znac krolowi ze krolowa Iey MSC bardzo się ma niedobrze [...] Przychodzą znowu że krolowa Iey MSC kona. PasPam 202. Znowu psi się podraznili, co iuz byli trochę umilkli. PasPam 236v. Wyszedł znowa ieden [skrzat] zowey dziory. PasPam 77.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: to znowu: Wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczem stoi to smaruią iedzą to znowu ustaną y robią. PasPam 55v. Co nas przyniesie wał do Bulwarku to znowu nas impet wody odrzuci na morze. PasPam 67. ▲ jak znowu: Ukraina wszystka, iak znowu w rebellią. PasPam 197v. ▲ jako znowu: Nam tedy iako znowu potkać się do Stało. PasPam 106v. ▲ aż znowu: Stali tedy obadwa szyki godzin zedwie spokoynie [...] az znowu kazali Harcownikowi podpadać y wywabiać ich w pole. PasPam 105. Az znowu idą wczoraisi Porucznicy. PasPam 169. ▲ a znowu: Nastąpiła mowa oprocederze związkowym [...] A znowu przebacz, Przebacz będziemyc to zawsze pamietać. PasPam 150.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ZNOWU
Znaczenia:
»w użyciu spójnikowym: także, również, zaś«: Zły iest związek, Zły znowu y ten kto się związku nie chwyta. PasPam 149. Samiscie ich natę hardosc wSadzili teraz znowu zaniemi prosicie. PasPam 169. W Łęczyckiem Woiewodztwie znowu y w Brzeskiem kuiawskiem Intulerunt to ze nąm nie trzeba Bogatego Pana. PasPam 232v. Turcy mieli [..] Wodki, pachciące [pachnące], W Baniach Aptyczki znowu osobne. PasPam 261. Obrociwszy się mowi [król] będzie to Curae nostrae zeby WSC w krzywdzie swoiey uko[ntentowanie otrzymał]. Znowu Obozny koronny rzecze. PasPam 285v-286. Towarzystwo zas per respectum że Szlachta Bracia y znowu zas że daią prowiant aniepowinni by To ich Zasadzili częstowali. PasPam 82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

ZNOWU
Znaczenia:
»w funkcji partykuły wzmacniającej«: Stanęło tedy Uszyku Woysko My znowu z Woyniłowiczem Na prawe Skrzydło. PasPam 103. Miałęm tez nadzieie in testimoniis kompaniey tez naszey ktorzy pod tym znakiem Pana Piekarskiego zostawali Z nową[!] zemną pod tą Chorągwią Pana kasztelana Lubelskiego słuzyli Pan Olszowski Iąn y pan Ięd[r]zey Zaręba. PasPam 114v. Owi Infamisowie Poniewierali się az dodrugiego z nowu Seymu. PasPam 186v. Nasi tez Polacy co tego byli nabrali to znowu iak kazano iść do Węgier powyrzucali zwozow. PasPam 260v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas