W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018
BIELENIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bielenie; D. bielenia; B. bielenie
Znaczenia:
»czynienie czego białym, np. płótna, ścian«: Biélę ná słońcu wosk/ płotno/ [...] vide Bielęnie ná słońcu/ [...] Insolatio cerae. Kn 28. Złotych trzy na bielienie płucien wziął vmnie Dmiter. KunReg 44. Item do bielenia y czyszczenia zębow służą te rzeczy. Chleb pszeniczny upalony, Pumex kilkákroć rozpalony y gászony, Korale czerwone, kostki Daktyłowe, Popioł z Lulki po wykurzeniu Tytuniu. PromMed 24. Z kámienia [wapno] sposobnieysze iest do tynkowania y bielenia ścian, á niżeli z marglu. BystrzInfArch 322. BLANCHIMENT d'une muraille [...] BIELENIE ściany. DanKolaDyk 200. Bielenie, das Bleichen. BierSłowa 5. Tynk do bielenia. Masse zu weissen. BierSłowa 266.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS