W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018
*BIELICZKOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: cz. ter. lp 1. os. bieliczkuję; lm 2. os. bieliczkujecie
Znaczenia:
»malować twarz bielidłem«: Biéliczkuię twarz/ biéle twarz/ Mentior colorem fuco [...] fuco faciem. Kn 28. Y Wy, co się jescze podziśdzień málujecie, á twaryz wásze bieliczkujecie, y rumienidłámi brzydkiemi bárwiczkujecie, Dyjabłu służycie. GdacPan 52.
# Użycia metajęzykowe: # Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata. Bakam Bębnicá Bębenniczká Bieliczkuię Bielnik Bierká. WojnaInst 148
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS