W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2006
BAŁWOCHWALNIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BAŁWOCHWALNIA, BAŁWOCHWAŁNIA
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bałwochwalnia // bałwochwałnia; B. bałwochwalnią; Ms. bałwochwalni; ~ lm B. bałwochwalnie
Znaczenia:
»świątynia pogańska«: Toż bałwochwalnią efeski[éj] Dyjany potkało [pożar], gdy śrzebne wkoło ściany na schwał pozoszcza [podpalacz Herostrates] stopieł prawie do dna. MiasKZbiór 235. Báłwochwálnia/ Idolium. Kn 13. Albowiem jesliby kto ujrzał ciebie ktory masz umiejętność/ w báłwochwálni siedzącego azaż sumnienie onego ktory jest mdły/ nie będzie pobudzone ku jedzeniu rzeczy báłwanom ofiárowánych? BG Paw 1 Kor. 8, 10. Meczet: Bałwochwałnia: Cerkiew Turecka. JaśDict 108. W Słońcu nász Orzeł; oko poleruie [...] On przy Ołtarzách Páńskich pewien; y że Pogánow mnostwo, precz powykorzenia Y ktore mruczą błąd swoy báłwochwalnie Poprzemienia ie w Niebieskie błagálnie. ChrośTrąba E1v. Bałwochwalnia [...] un temple des idoles; temple de faux dieux. T III 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz BAŁWOCHWALNICA.
Autorzy: DL, WM