W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2012
*BIELSKI przym. od BIELSK A. BIELSKO
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. ż bielska; n bielskie; D. ż bielskiej // bielski; n bielskiego; B. m żyw bielskiego; n bielskie; Ms. ż bielskiej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiInszych postrzelono, y tak rozgromiwszy Naszych Ogniem zapalili kielka Domow na Bielskiey stronie, potym Folwark Wilkowski. KomonDziej 156. Do Miasta Bielska wtargneli y ono wyrabowali, Mezczyzny na 40 zabili y pokaliczyli, Panny y Mezatki gwałcili; takze Xiedza Krzystofa Iana Buryana, Archipraesbytera, albo Plebana Bielskiego Vciekaiącego scieli y nazad tąz drogą sie powrocili, Wiecorem Samym, ktorzy pod Beskidem przez Noc przenocowali. KomonDziej 196.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ciasto bielskie: Sposob robienia ciástá Bielskiego. Ná ciásto Bielskie ták iáko y ná Puszkowe zárobisz/ ktore obłączkiem nie wielkim iáko vcho v kluczá/ná másło gorące puszczáć będziesz/ żeby okrągłe iáko iábłuszká było Ciásto CzerComp 80. ▲ ziemia Bielska (sz. zm.): Gozdzielski zwalsie tosz chlopski syn w Belski ziemi mieszkał. TrepNekLib 109. Niewielkie rzeczy rzekł Pisarz ziemie Bielski[ej] w kole Generalnym [...] to tylko wyrzekł: "Pane starosto, ne zderżysz!". PasPam 243. ImPan Chalecki [...] zostawił Iednak Plenipotencyą ImPanu Szulcowi agentowi Swemu ad tractandum zImPanem Ierassowskim Czesznikiem Ziemi Bielskiey. SapADiar 162. ▲ prowincja Bielska: RUS ZACHODNIA [...] Prowincye Twerska, Bielska, Xięstwo Pleszkowskie. ChmielAteny II 427. ▲ państwo Bielskie: Wzięli wielkie Księstwo Siewierskie: tákże Páństwá Smoleńskie/ Bielskie/ Pskowskie/ Nowogrodzkie. BotŁęczRel III 53.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK