W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019
SZPONA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: SZPONA, ŚPONA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. szpona; lm N. szponami
Znaczenia:
»pazur drapieżnego ptaka«: Jako orzeł, gdy w górę wysoko wyleci, Upatrując obłowu dla zgłodniałych dzieci, Gdy na gołem kamieniu węża ujźrzy, który Gładzi przeciwko słońcu odnowione skóry, Nie bierze go od głowy, mijając tę stronę, Gdzie żądłem jadowitem świszczy, w mocną śponę, Ale w tył od ogona i macha skrzydłami, Aby go nie okręcił długiemi kołami [...]. ArKochOrlCz I 222. Iastrzębia raz miałęm takiego ktory był zbyt rosły atak rączy że kozdego ptaka ugąniał y do naymnieyszey ptaszyny nie lenił się okraczywszy go owemi Srogiemi szponami y zawszem zywiusienkiego odebrał. PasPam 256. Apo tey skorze hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze iako Szpona y [u] Iastrzębia, asrodze ostre. PasPam 65.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas