W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2023
*SZWANK rzecz. m
Warianty fonetyczne: *SZWANK, SZWANEK
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. szwanek; D. szwanku; B. uż. nżyw. szwank; ~ lm D. szwanków; B. uż. nosob. szwanki
Etymologia: <niem. Schwankung 'niepewność, zmienność'>
Znaczenia:
»uszkodzenie, obrażenie ciała, rana«: Obudwu porąbano y rapirami pokłoto [...] obadwa się z tak cięszkich Szwankow wyleczyli. PasPam 84. Mnie zas P Bog w tęn dzięn w oczywistey swoiey miał protekcyiey. kiedy mię zachował od Szwanku ztrzema męzami poiedynkuiąc. PasPam 89. Iakos cięszko uciekał choc na dobrym koniu czy tez miał iaki Szwank czy tez był ocięzały iakis. PasPam 95v. Ale ktoż wszytkich tych tu wspomnieć może/ Którzy nie groby máią/ ale łoże Sławy/ y ktorzy między tymi szránki Odnieśli szwánki. MorszZWikTur Dv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas