W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2019
*POGOTOWIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Formy: lp Ms. pogotowiu
Znaczenia:
»gotowość, przygotowanie do bezzwłocznego działania«
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POGOTOWIU, POGOTOWI
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
1. »w gotowości, pod ręką«: Wzniosła wzrok Fiordylizi, zda się jej, że mówi Z rycerzem, co może być zaraz pogotowi Potrzebie jej... ArKochOrlCz III 94.
Związki frazeologiczne: być pogotowiu »być przygotowanym do czegoś«: Czarniecki [...] kazał otrąbic że by za dwie godzinie było woysko pogotowiu w siadac nakon. PasPam 111v. Bądzcie pogotowiu iezeli bym wąm tu przyprowadził gosci. PasPam 236v. Przyszedł tedy ordynans od Krola do Woiewody aby [...] bydz pogotowiu do ruszenia zaraz po Wielkiey nocy. PasPam 81.
2. »tym bardziej, cóż dopiero«: Y dziadowi [...] powiedziec pytaiącemu y sprawić się dokąd idę niegotowem de Negare Pogotowiusz WMM Panom iako zacnym Zołnierzom. PasPam 155v. Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie [...] pogotowi[u] iuz okazyiey omięszkac zaraz Sąd. PasPam 81.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

NA POGOTOWIU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»n podorędziu, na zawołanie«
Związki frazeologiczne: być na pogotowiu »znajdować się w stanie gotowości«: Przychodzą listy od krola [...] Azeby zapowtornym Ordynansem bydz napogotowiu Ad Regressum ku Granicy. PasPam 73.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas