W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2023
*POGOTOWIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Formy: lp Ms. pogotowiu
Znaczenia:
»gotowość, przygotowanie do bezzwłocznego działania«
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POGOTOWIU, POGOTOWI
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
1. »w gotowości, pod ręką«: Do Kśiążęćiá lepak Sáffoyskiego z tym posły swe wypráwił/ ze iest gotow we wszytkim y wolą Oycowską pełnić/ y iemu w tey iego Expediciey pomocnem być. Dla czego y Zołnierstwo záćiągnione w Siálonie ná leży pogotowiu ma. JudCerem A3. Wzniosła wzrok Fiordylizi, zda się jej, że mówi Z rycerzem, co może być zaraz pogotowi Potrzebie jej... ArKochOrlCz III 94. Miał y to w poleceniu Száffenberg/ áby sposob nálasł/ iákoby żołnierstwo do Wiedniá wprowádźił/ á nie dáleko po wśiách pogotowiu drugich miał/ áby gdy podżegácze ordynowáni iuż ná nie ktorych mieyscách miásto zápalą/ bramę iednę opánował/ y onych zbliská ná Succursum przyzwánych/ wpuśćił/ ktorzy Miásto pląndrowáć Cesárzá I. M. Krolá Węgierskiego/ y niewinną krew Krolewicá/ z Arcykśiążęćiá/ y wszytek Dom Rákuski/ wykorzenić y wygubić mieli. RelWall A2v. Pác Cánclerz wielki choć był pogotowiu<!> Niemogł Oyczyźnie służyć w słabym zdrowiu/ Lecz tám od niego mężne ręce były/ Co Turkow biły. MorszZWikTur D. Naprzod tedy co do Wiázdu należy, trzebá wiedźieć, iż pridiè Iego, wydáne były Ordynánse ex Mandato REGIO do Obozu Krolewskiego áby byli pogotowiu dla w prowádzenia nazáiutrz KROLA Imśći omni meliori ordine Regimenty y Gwárdye Krolewskie, przestrzegáiąc wszelákiey skromnośći y okázyj nie dánia do iákiego tumultu. RelWjazdKról A.
Związki frazeologiczne: być pogotowiu »być przygotowanym do czegoś«: Przyszedł tedy ordynans od Krola do Woiewody aby [...] bydz pogotowiu do ruszenia zaraz po Wielkiey nocy. PasPam 81. Czarniecki [...] kazał otrąbic że by za dwie godzinie było woysko pogotowiu w siadac nakon. PasPam 111v. Bądzcie pogotowiu iezeli bym wąm tu przyprowadził gosci. PasPam 236v.
2. »tym bardziej, cóż dopiero«: Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie [...] pogotowi[u] iuz okazyiey omięszkac zaraz Sąd. PasPam 81. Y dziadowi [...] powiedziec pytaiącemu y sprawić się dokąd idę niegotowem de Negare Pogotowiusz WMM Panom iako zacnym Zołnierzom. PasPam 155v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

NA POGOTOWIU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»n podorędziu, na zawołanie«
Związki frazeologiczne: być na pogotowiu »znajdować się w stanie gotowości«: Przychodzą listy od krola [...] Azeby zapowtornym Ordynansem bydz napogotowiu Ad Regressum ku Granicy. PasPam 73.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas