W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2016
PRACOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1660
Formy: bezok. pracować; ~ cz. ter. lp 3. os. pracuje; ~ cz. prze. lp m 1. os. pracowałem; 3. os. pracował; ~ cz. przy. złoż. lm zneut 1. os. pracować będą; ~ im. wsp. pracując
Znaczenia:
1. »oddawać się pracy, trudzić się, zabiegać koło czego«:
Rekcja: około czego; na co; w czym
Nie kto inszy w tym oswobodzeniu więziow ktorzy są na zamian wydani pracował. Tylko przy osobliwey Dyrekcyiey Boskiey moia wigilantia. PasPam 171. Pan Dobrotliwy około tego pracował ze by był po trzech zerwanych Seymach ten przynaymniey Czwarty do Szczęsliwego przyprowadził affektu. PasPam 215v. Alec przecię Natura więcey w tym pracuie kogo Samego przez się dobrym wystawuie. PasPam 273. Tęskniłęm zezbozem [...] ktore mi się w Spiklerzach bardzo grzało y ustawicznie było trzeba koło przerobki pracować. PasPam 279. Na same tedy prawie wyderkaffy terminy prawne węsela obłoczyny Professyie Corek ktorych było pięc pracowałęm. PasPam 283.
2.przen. »walczyć, bić się«: O chleb tedy prosic niebędę bom go krwawie zasłuzył i nalezę do Niego rowno z drugiemi. Ale oto proszę poniewaz pracowałęm nonabiurando Zebym go tez mogł ieść non adjurando. PasPam 121v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: kim jak(o) bydlęciem pracować: Aby vmiał [oficer] sobie poruconym rozkáżywáć, y Zołnierze[m], nie iáko bydlęciem prácowáć. FredPiech D2v. Mało na tym, że chłopem iak bydlęciem prácuiemy; ale co większa y nie chrześciańska, że często za psa, albo szkápę chłopa poddánego przedáiemy. LeszczStGłos 100.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRACUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp D. m pracującego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Przenośnie: Z kogoz tedy większy iest Oyczyznie Emolument: czy z owego darmo chleb z iadaiącego Birkuta czy z młodego a ustawicznie pracującego za zdrowie iey ochotnie krew Leiącego Towarzysza. PasPam 147v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas