W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2019
*POLITYCZNY, POLITYCKI przym.
Słowniki:
L, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), Kn (?), T (?), SWil (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp Ms. m politycznym
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTu ńim dálcy tym więcey słycháć o tymśże Graf Thárolois z Rzymu odiechawszy/ udał śię do Hiszpániey y został Gubernatorem Catháloniey/ przy Pensiey Coroczney 400000. fl. domysláią śię niektorzy/ że to sprawiel osobliwy Concept politycki Kárdinałá Alberoniego/ od czego iednák Dwor nász chce go odwieść/ pod prętextem/ że Ks. krewnym będąc Domu Fráncuskiego/ nie godzi mu śię służyć Hiszpánom. PoczKról 27. Atoli ieszcze tym się rożni miesiąc Xiężycowy polityczny od Astronomicznego, że astronomiczny oprocz dni 29. godzin 12, do zupełności swoiey liczy minut 44. ktore zániedbano w miesiącu politycznym. BystrzInfAstron 6.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: polityczne bałwochwalstwo: Nienáwidział ábowiem nikczemnego ná Dworze swym pochlebstwá; á wolności Poddánych swoich nie miał sobie podeyrzáney: wiedząc, że to Polityczne báłwochwálstwo, ktore Krolá od Rzeczypospolitey rozdziela, niecnotá iest. LubJMan 7. ▲ areszt polityczny: Był ten kapitan [Turski] kilka czasów w areszcie politycznym, a potem podczas konfederacyi uwolniony pod Grodnem. OtwFDziejeCzech 227.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK