W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2010
*PRZESZŁY przym.
Warianty fonetyczne: *PRZESZŁY, *PRZESŁY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp D. m przeszłego // przesłego; B. m nżyw przeszły; Ms. m przeszłym; lm B. nmos przeszłe; Ms. przeszłych
Znaczenia:
1. »taki, który przeszedł, skończył się, były; dawniejszy, poprzedni«: Nieustraszyła ich wowych przeszłych kompaniach Sevientis fortunae ferocitas. PasPam 86. Tynfa popierac będą IMPP Posłowie nasi o co się cała Rzpta naprzeszłych Seymach domawiała. PasPam 218. Desiderium IoMSCi X Plebana Budziszowskiego toties na Seymikach naszych wniesione y w przeszłe włozone Instrukcyie. PasPam 219.
2. »o czasie: zeszły, miniony«: Albo się tym iako naprzeszły Miesiąc kontentuycie to iest po 20. Talarow albo mię ztąd sprowadzcie. PasPam 64v. Przypominał w przeszłym Roku otrzymane Wiktoryie. PasPam 172. Owa Osoba rzecze Pinowałęm cię szczerze od przesłego Czwartku. PasPam 279v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950. ● Przeszłey rzeczy nie żáłuy/ niepodobney rzeczy nie wierz/ o nierowną się nie kuś/ tedy sobie głowy nie zfrásuiesz. RysProv 66.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas