W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2010
*PRZESZŁY przym.
Warianty fonetyczne: *PRZESZŁY, *PRZESŁY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp D. m przeszłego // przesłego; B. m nżyw przeszły; Ms. m przeszłym; lm B. nmos przeszłe; Ms. przeszłych
Znaczenia:
1. »taki, który przeszedł, skończył się, były; dawniejszy, poprzedni«: Tynfa popierac będą IMPP Posłowie nasi o co się cała Rzpta naprzeszłych Seymach domawiała. PasPam 218. Desiderium IoMSCi X Plebana Budziszowskiego toties na Seymikach naszych wniesione y w przeszłe włozone Instrukcyie. PasPam 219. Nieustraszyła ich wowych przeszłych kompaniach Sevientis fortunae ferocitas. PasPam 86.
2. »o czasie: zeszły, miniony«: Przypominał w przeszłym Roku otrzymane Wiktoryie. PasPam 172. Owa Osoba rzecze Pinowałęm cię szczerze od przesłego Czwartku. PasPam 279v. Albo się tym iako naprzeszły Miesiąc kontentuycie to iest po 20. Talarow albo mię ztąd sprowadzcie. PasPam 64v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950. ● Przeszłey rzeczy nie żáłuy/ niepodobney rzeczy nie wierz/ o nierowną się nie kuś/ tedy sobie głowy nie zfrásuiesz. RysProv 66.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas