W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2023
GABANIE rzecz. n
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, Lpod: gabać, SWil, SW notują
SJP nie notują
Formy: lp M. gabanie
Znaczenia:
»napastowanie; pokusa; wstrząs; atak choroby(?)«: gábánie/ gábánie. [...] Tentatio morbi [...]. Inquietatio [...] Vexatio virginum [...] Vexamen [...] niépokoiem, zámięszániem. Kn 459. Gabanie. Neckerey. agacerie, vexation. T III 355.
# Użycia metajęzykowe: # Gábam/ gábánié. v. Nágábam. Kn 182
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz gabać, *gabnąć.
Autor: WG