ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2010
JAKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286. ● Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v. ● Koń w dzielności/ Páchołek przy trunku/ Chárt v zaiącá. Iakim się raz pokażą, tákim ie długo rozumieć może. ŻabPol A3v. ● (war.) Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII,1. Biésiádá rzadka béz iakiégo błazná. KnAd 24. ● Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337. ● Máli być ládá iákim Popem/ lepiey że będzie dobrym chłopem. RysProv VIII, 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: