W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2014
*BANA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp B. banę
Etymologia: <niem. Bahn>
Znaczenia:
»płaska część młota służąca do uderzania; obuch«: Młot też má bydŹ niemáły ksztáłtnie vrobiony/ Nie názbyt też wysoki/ rowny z káżdey strony. V ktorego trzebá mieć rowną twárdą banę/ Ták iżby nią mogł zawżdy kowáć głádko szynę. RoźOff I2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL