W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2016
PACIERZOWY przym.
Słowniki:
Kn notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. ż pacierzowa; D. m pacierzowego; B. m nżyw pacierzowy; Ms. ż pacierzowej; lm D. pacierzowych
Znaczenia:
»odnoszący się a. związany z kośćmi kręgosłupa«: Grzbiétowa kość/ v. pacierzowa Kn 215. Paciérzowa kość/ z-pacierzow złożona/ ábo paciérzé wszytkie ogołem [...] Ossea substructione fulciri ceruicem, Spina sacra. Kn 658. Stáwowych i paciérzowych kości końce/ dołkowáte/ i głowiáste/ iáko golęniowych/ biodrowych kości Kn 1065. O człowieku y iego częściach [...] Pacierzowá kość/ fr. Eschine Guzica/ fr. Croupion Rámię/ fr. Espaule. PolPar 179. Mátki się rodzą z mozgu, álbo też z szpiku w kości pacierzowey. Wiele ná świecie do Fortuny przychodzi z PSZCZOŁEK: z trupow ich, ożywia szczęście nie iednemu. ChmielAteny1755 I 506.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mlecz pacierzowy: Błonká cienka, ktorá nad mozgiem leży [...] pokrywá cáły mozg [...] y mlecz pácierzowy. KirchFac 73. Zyły suche ktore przyprowadzáią duchy żywiące, do części ciałá, biorą początek z mleczu pacierzowego. KirchFac 77.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK