ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2010
ROBOTNICZY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chałupa robotnicza: Hutá ma bydź przestrona dla desczá przykryta [...] Trzebá też mieć cháłupy dobrze zbudowáne Robotnice/ á huty blisko postáwione. RoźOff I2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: