ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2016
INDYJSKI przym. od Indie
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. n indyjskie; D. m indyjskiego; n indyjskiego; N. n indyjskim; Ms. n indyjskim; ~ odmiana niezłożona lp D. m albo n indyjska
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: broń indyjska: Bron Indyska z Krzyzem y Głowicą Capową malowaną. ArchRadziw 1638 64, 3. ▲ dzięgiel indyjski: Azaś na rogach ważne ognie płoną Chebdy palący y gorne Gałbany Gdzie Tamaryszek; ztamtąd zmiie wioną Ani im dzięgiel Indyiski strzymany. Z Panakami je Centurzye żoną I z Modrzewami ciężkie Abrotany I przypalone rogi Jeleniowe Ze woysko całą noc wyziewa zdrowe. LucChrośPhar 317. ▲ charakter indyjski: Arabowie przyznaią że liczbę swoię maią od Indyanow, y nazywaią ie Figury álbo charaktery Indyiskie. DanKolaDyk I, 304. ▲ ber indyjski, ber modry indyjski: PRoso álbo Ber Indiyski/ niedawnemi czásy z Hiszpániey w te strony iest przyniesione. SyrZiel 1011. BER Indiyski błękitney álbo modrey bárwy/ korzonki puscza według wzrostu swego nie wielkie. SyrZiel 1014. Ber modry Indiyski/ Rozdziáł 35. Panicum caerulum Indicum. SyrZiel 1014. ▲ atłas indyjski: atłas Indyyski. Indianischer Atlas. boüille cotonis; boüille Charmais. T III 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: