ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018
ŁANI I przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bot. łania broń (sz. zm.) »prawdopodobnie podziemny kulisty grzyb wydzielający w czasie owocowania cuchnącą ciecz, używany w lecznictwie; Elaphomyces granulatus (Rost) lub Phallus impudicus L. (Rost), Elaphoboscum Cn«: DWoiáki mamy Lánieybronie rodzay. Ogrodny y Polny. SyrZiel 129. Lánia broń/ álbo Ielenie Oko/ Rozdział 36. Elaphoboscum. SyrZiel 129. Z tych [kwiatów jeleniego ogona] nasienie iáko Broniłániey obszyrne/ żłobkowáte álbo stryfiáste. SyrZiel 132. Łánia broń/ ziéle/ vide Iéleni korzeń. Kn 348. ▲ łani czyściec: wźiąć [...] Czarnogłowu, ábo Łánie[g]o czyścu [...]. SyrZiel 382.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RBZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018
ŁANIA, ŁAŃ, ŁANI II rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1684
Formy: lp M. łania; łani; łań
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA Kośćioł iest Bogu ukochana Łani w Rowienniku swoim iednym, o ktorych iest napisano. SamTrakt G2. SS. Idziego y Onufrego Łania mlekiem swoim karmiła. ChmielAteny1755 I 574A.
Związki frazeologiczne: chodzić jak łania »o kobiecie: poruszać się, stąpać z wdziękiem«: A tak się za cnotliwą przed mężem udaje [żona]. Piekneż to wasze sprawy, moje miłe panie, Więc się cnotą paracie, chodzicie jak łanie. WierszForBad 161.
# Użycia metajęzykowe: # Masculina item sunt terminata in c l m ń ś w y ż cz rz sz sed cum exceptione. [...] Ab ń, baśń, boiaźń broń cieśń dań dłoń goleń iábłoń iesień kieścień kieszeń łań [...]. WojnaInst 10
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB