ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2021
PTACTWO rzecz. m
Warianty fonetyczne: PTASTWO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp M. ptastwo; C. ptactwu; B. ptastwo
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGdy człowieká miał stwarzáć/ vżył tego słowá; Vczyńmy: ktore nie znáczy żadnego roskazánia/ znáczy ráczey pilność wielką: áby dawał znáć, iż człowiek ná Páństwo się rodźi/ áby stworzeniu inszemu pánował/ rybom/ ptáctwu/ bestyom/ etc. BirkOboz 11. Dano tedy ieść Siła ale zle y niesmaczno ptastwo tylko pieczyste grunt. PasPam 164v. Straszowski [...] widział wszystko, że mię ptastwo słucha, widział że się na gniazdzie da pogłaskać. PasPam 254. Zawsze miwałem bardzo dobe Sokoły Iastrzęby, Drzemliki, kobusy, kruki [...] wszystko to ptastwo praktykowało swoię powinność. PasPam 256.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ptactwo powietrzne: Nadto rzekł Filistyńczyk do Dawida: Pójdź do mnie, a dam ciało twoje ptastwu powietrznemu i bestyjom polnym. BG 1Sm 17. Dziś cię poda Pan w ręce moje, a zabiję cię, i odejmę głowę twoję od ciebie, a dam trupy wojska Filistyńskiego ptastwu powietrznemu , i bestyjom ziemskim; a pozna wszystka ziemia, że jest Bóg w Izraelu; I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze. BG 1Sm 17. A wziąwszy Resfa, córka Ai, wór, ropostarła go na skale, na początku żniwa, ażby na nie kropił deszcz z nieba, i nie dopuszczała ptastwu powietrznemu , padać na nie we dnie, ani zwierzowi polnemu w nocy. BG 2Sm 21. A będą trupy twoje pokarmem wszelkiemu ptastwu powietrznemu , i zwierzowi ziemskiemu, a nie będzie, kto by ich odpędził. BG Pwt 28. Dali trupy sług twoich na pokarm ptastwu powietrznemu , ciała świętych twoich bestyjom ziemskim. BG Ps 79. Wszytkie ptástwá powietrzne ták się zgromádzą do kupy/ iáko y ryby/ y bestyie leśne. StarKaz II, 604-605.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK