ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2021
WARSZTAT rzecz. m
Warianty fonetyczne: WARSZTAT || WARSTAT
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp Ms. warstacie; ~ lm M. uż. nosob. warsztaty
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTeraz poszedł między Rzeszą nieskońcżoną do Krolá nieśmiertelnośći/ Wm ma być pociechá/ że w ocżách Rzeczypospolitey/ w oczách zacnego Domu y Fámiliey swoiey/ á niemal wszytkiey práwie Korony nie ná rozpuśćie/ nie ná swey woli/ ále ná wárstáćie sławy ná posłudze Oyczyzny/ ná obronie sławy Fámiliey swoiey záwsze zabáwiał. SpiżAkt Fv. Upominal sie Woyciech Knap, iako wuy tych dzieci niebosczyka Michała Knapa u Wawrzynca Rury zboza, ktore było pozostało po niebosczyku Michale, zyta kup 4, ięczmięnia kop 2, połownika kop 2, owsa kop 12, krow 4, swini 3, warsztaty knapskie dwa, lopata kowana, siekiera, wydły kowane, motyka y pieniedzy zło. 27. KsKasUl .
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: warstat balwierski:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKData ostatniej modyfikacji: 12.04.2010
[WARSZTAT]

Patrz warstat.