ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2010
PRZEGANIAĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: kogo jako bydło przeganiać: A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwFDzieje 124.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: