ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2012
LEPIEJ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Możniéyszych wády przéglądáć/ lépiey. KnAd 522. ● [...] Nie mászli Cnoty, ábo nie wiesz temu co rzec, Nie rádziłbym ci głowy podnosić nád korzec, Zebyś nie wziął w n, wedle przypowieści strychem Niż być złym Gwárdyánem. lepiey prostym Mnichem. PotPocz 113. ● Lépiey się wrócić/ niż dáley w błąd iść. KnAd 443. ● Lepiey iest więcey mieć łanow niźli dworow: więcey bydłá ná oborze niźli szat w komorze. PetrSEk 12. ● Lepiey być dobrem chłopem/ niż złem popem. KnAd 482. ● Máli być ládá iákim Popem/ lepiey że będzie dobrym chłopem. RysProv VIII, 9. ● Lepiey bogáty psá ćwiczy/ niż vbogi Syná. RysProv VIII, 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: