ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2010
OBRACAĆ SIĘ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w bydło się obracać »zatracać człowieczeństwo, godność ludzką«: Ludzie to bowiem nikczemni/ ktorzy [...] z ludzi do cnoty postánowionych w bydło się obracáią. StarPopr 27-28. ◆ w chłopy się obracać »o szlachcie: zamieniać się w chłopów, degradować się społecznie«: Chłopi w Szláchtę, Szláchtá záś w chłopy się obráca. PotPocz 17.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: