ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
*KASA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1735-1736
Formy: lp D. kasy; lm Ms. kasach
Znaczenia:
1. »miejsce przechowywania pieniędzy«: Tak powinni ci ichmościowie, którym rząd i inspekcyja tychże żup i fodyn jest powierzona, omnem possibilem adhibere curam, ażeby [...] pieniądze gotowe w kasach pod dobrym zamknięciem i w wiernych ręku składane, materyjały dobre, zdrowe i zgodne, zwłaszcza wtenczas, gdy za tańszą cenę być mogą, dostatkiem skupowane, [...] sprawiedliwość ludziom, na przerzeczonych gruntach mieszkającym, sumiennie administrowana, dobre ćwiczenie i porządek między górnikami i wszelkim robotnikiem skarbowym zachowane [były]. InsGór 1743 166.
2. »fundusze«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kasa Cesarska: Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: