ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2019
*ATEŃCZYK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lm M. uż. osob. ateńczycy // ateńczykowie; D. ateńczyków
Znaczenia:
»mieszkaniec Aten«: Alexander Wielki Kallistenesa pomowiwszy o zdradę/ bądź dla tego że mowił Krolowi/ aby nie affektował tytułow Pańskich od Ateńczykow/ zamknął go ze psem w żelazney klatce. BirkNagr 54. Athenczycy chcący pałac ieden kosztowny w mieście swoim zbudować [...] Zawołali dwu Architektow aby modelusz vczynili. StarKaz II, 176. Athenczykowie [...] tákich Pánow Młodziencow co się do trzydziestu lat nie ożenili/ zewlokszy po pás [...] kanczugámi mocno kazali biczowáć bábom/ ná większą ich wzgárdę [...] że choć nayoziębleyszego Młodziencá miáłáby táka exhortá zágrzać y poruszyć ile gdyby ieszcze czerstwe bábki do tego ordynowáć. GorzWol 58.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM