W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2023
ABO spój.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: abo
Znaczenia:
»albo«: Tego dniá p Márszałek v szancow swoich poimał pácholiká iednego kto ry z pułku páná Woiewody Brácłáwskiego/ ktoremuś żołnierzowi cos skorzyściwszy vciekł/ y do Woiewody Smolenskiego przedał sie: Ten go wysyłał w oboz nasz ná szpiegi raz ábo kilká/ áż go poimano. BielDiar Biijj. Tu ná oko widzieć było moc Bogá zastępow/ ktory nô in fortitudine equi, neque in tibijs viri, woyny toczy/ y bitwy wygrawa/ áni przez więtsze ábo rowne vfce nieprzyiaćioły znośi/ ále swą własną możną ręką. SzembRelWej B2v. Drugi [sposób okazania miłości ojczyzny] w owych ktorzy ią w pokoiu zdobią náukámi vczćiwemi/ ábo obroną y pomnażániem ich [...]. DobrociesRel A3. Nowiny z Moskwy, abo WOTA Z Tráktatow, y Consulty Pánow Rádnych ziemie Moskiewskiey, w Mieście Stołecznym. NowinyMosk A. NOWA PIESN Abo TRYUMPH MOSKIEWSKI [...]. PieśńTriumf 1. [...] tedy iednę vlicę bárzo długą/ szeroką/ y przestroną z rozkazánia Cesárskiego/ naumyślnie Katholikom dla dźiwowánia puzwolonó [!] y dano; á to przy vlicách Iánczárskich/ żeby záraz y straż byłá/ żeby káżdy z nich Poseł vmiał to Pánu swemu powiedźieć/ ábo dla zátrwożenia wypisáć [...]. StarWyp A4v-B. INGRES ABO WIAZD KROLOWEY IEY MOSCI Do Gdanska 11. Februarii. IngrKról A. Aleć i to rzecz dziwna: choć pod różnym znakiem, Jednakiej w Polszczę ceny Pieniążek z Szostakiem, Kędy choć się żadnego towaru nie imie, Szacunek ta moneta wyższy ma niż w Krymie: Tam każdy tysiącami, srebrem abo złotem, U nas w Polszczę opłacać trzeba je żywotem. PotFrasz1Kuk II 55. Po Elekcyi Marszałka Izba Poselska abo Stan Rycerski łączy się z Senatem i zaraz Marszałek wita Senat, któremu Prymas Imieniem Senatu winszuje szczęśliwego złączenia się z Senatem i dalszey zgody życzy miedzy Stanami. ŁubHist 136.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307. ● Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185. ● Kunsztarzá ábo błazná rádzi wszyscy słucháią/ lécz go zá przyiaciéla nie máią. KnAd 1304.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: