W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2010
BIECKI przym. od nazw. BIECZ miasto w Małopolsce
Warianty fonetyczne: BIECKI, BIEDZKI
Słowniki:
SStp notują
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. m biecki // biedzki; n bieckie; D. m bieckiego // biedzkiego; n bieckiego; B. m żyw bieckiego; nżyw biecki; ż biecką // biedzką; Ms. m bieckim // biedzkim; lm C. bieckim
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDo Jaśnie Wielmożnego a mnie Miłościwego Pana P. Jana z Rusca Branickiego, Kasztelana Bieckiego, Niepołomskiego, Krzeczowskiego etc. Starosty. [tekst dedykacji] VerdBłażSet 1. Michał Hojsa z Wołowca z bieckiego państwa. RegZłocz 175. Jadąc do pana Starosty leżajskiego z pacholikiem swoim Klepackiem, wziął beł mieszczkom bieckim kilkadwadzieścia złotych. RegZłocz 209. Bełski nazywałsię mikołaj spiątku miasteczka w łęczycki zięmi miejski syn. [...] od roku 1600 Ligęza mikołaj wziął go beł do spraw swych przygliądania na Tribunalech zas od roku 1618 uczynieł go beł pisarzem w grodzie Biedzkim, będąc sąm starostą [...]. Przekliectwo Boże padło na tamtę Biedowską abo Biedzką sliachtę. TrepNekLib 26. Tęn Ligeza Mikołay Starosta Biedzki wziął go beł na sluzbe do siebie. TrepNekLib 66. Gierowski Jan chłopski syn. Poddany Mikołaia Ligęzy starosty Biedzkiego. TrepNekLib 96. Za wielką dezertacyją grodu królewskiego bieckiego aby wójtostwo bieckie na gród było obrócone i komutowane. AktaKrak II/1 240. Wolno będzie ichm. panom obywatelom powiatów lelowskiego, bieckiego i czchowskiego, że kto z tych trzech powiatów obywatelów będzie chciał pieniądzmi zapłacić takowe żyta korce, wolno mu będzie pieniądze dać wedle taksy zboża na targu pod ten czas krakowskiego będącego. AktaKrak II/2 632. Skonczył się w Piątek przeszły sczęsliwie Seymik tutecznego Woiewodzstwá; ná ktorym obrano Posłow ná Seym I. M. P. Ianá z Pieskowey Skáły Wielopolskiego/ Bieckiego/ Bochenskiego Stárostę. MerkPol 164. Siostrę swoję, panią starościną biecką, przeciw mnie wysłał. StanTrans 197 (marg.). Na iego [plebana] Mieysce Nastąpił Xiądz Ian Komoniecki, Kaznodzieia Bieczki y Pleban Rozembarski Patriota Zywieczki. KomonDziej 215. Tam Galanczik Iacko szukał chłopow ze Zdynie IMp. starosty bieckiego poddany, a mysmy w kraiu lasu lezeli w ten czás. AktaMusz 18. [Szwedzi] odbierali Klucze od Gumien, Szliklerzów Spizarniów Piwnic, a wyiadłszy, wypiwszy poszli daley, z pobliższych zaś mieysc około siebie wybierali cięzkie Prowianty i Podymne, nie wszędy iednak dosięgli iako i w Powiecie Sądeckim, Bieckim noga Ich nie postała. OtwFDzieje 94-95. Woiewodztwo Krákowskie [...] Dzieli się ná 6. Powiátow [...] Czechowski, y Biecki. BystrzInfGeogr H2v. KASZTELANI Mnieysi olim Drążkowi. Kasztelan Sąndecki. Kasztel: Międzyrzecki. Kasztelan Wiślicki. Kasztelan Biecki. ChmielAteny II 398. KASZTELANOWIE MNIEYSI. [...] Wiślicki, Biecki, Rogoziński. ŁubHist 161.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA