ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2010
CZCZY
Słowniki:
nie notują
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogátego nié vczyni Ccze sércé/ choć pełno w skrzyni. KnAd 33. ●
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: