ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2019
LECZ spój.
Warianty fonetyczne: LECZ, LEĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Formy: lecz // leć
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOdćinasz Syná od Bostwá onego, Niemasz zá Bogá Słowá przedwiecznego. Leć błądźisz grubo we wszytkim nieboże, Náwroć ćię Boże. KorRoz 12. Moy mąż miał ćiasnego i niebezpiecznego przeyśćia bronić. Lecz tak mu śię nie szczęśliwie tam powiodło, że prawie utraciwszy wszystkich żołnierzy to mieysce opuścić musiał. GelPrzyp 26.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33. ● Kunsztarzá ábo błazná rádzi wszyscy słucháią/ lécz go zá przyiaciéla nie máią. KnAd 1304.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB