ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2010
SZEPLUNIENIE rzecz. n
Słowniki:
Kn, T, SWil, SW notują
SStp, SXVI (?), L, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. szeplunienie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSzeplunięnie/ [...] Balbuties. [...] Blaesitas [...]. qui λ loco ę pronuntiabat. [...] vocat cùm c vel s malè exprimitur. Balbum qui R non exprimit. [...] cùm TR malè effertur, traulismum & balbutiem appellat. [...] Vox Polonica Szeplunięnie/ blaesitatis species omnium gentium est vitium non certae alicuius. Vsurpatur de eo potissimùs, qui s literam vitiosè exprimit. Est autē s Polonicum triplex: simplex, vt stós: acutum, vt się: densum, ut szum/ száry. [...] Kn 111-1112. Széplunienie KnAd 644. Szeplunienie. das Lispeln. bégaîment, grasseiement. T III 2253.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM