ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2013
*SCHIZMATYK rzecz. m
Słowniki:
SWil, SJP notują
SStp, SXVI (? ), Kn, T (? ), L (? ), SW (? ) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: lp M. schizmatycy
Znaczenia:
»odstępca od wiary«: Rożnej kondycyi i religii ludzie [byli]: schizmatycy, lutrowie, kalwinowie, aryanowie. NiemPam 199. Przez Pháryzeuszow mogą się teraz rozumieć Pogánie báłwochwalcy/ Máchometanie obrzezáńcy [...] Heretycy bluŹniercy/ vporni Schizmátycy. StarKaz II, 149. Czerńcy Bazylianie, zakonnicy ruscy, dwojacy są, jedni na zamku Uniati, drudzy Schizmatycy w mieście. OtwEDziejeCzech 88-89. Maią się zá Chrześcián [Abisyńczycy], ale Schizmatycy są, Dyoszkora y Eutychesa błędámi zaráżeni. BystrzInfGeogr D2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz heretyk, *odszczepieniec.
Autorka: MBM