ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016
MIĘTA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. mięta; D. mięty; ~ lm M. mięty
Znaczenia:
»roślina zielna«: Mamli prawdę powiedzieć słowem przyjacielskim, Nie dostałaś faworów tych w zielniku sielskim, Kędy tylko wasilek kocha się i mięta Z przykrym lubczykiem, którym brzydzą się panięta, A w wirydarzach swoich każą tulipany Z koronami carskiemi sadzić na przemiany. ZimBSiel 102.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bot. kotcza mięta »kocia mięta«: Kotcze mięty tych niemal Sa skutkow ktorych biała/ Lebiotká. SyrZiel 498. Kotcza Miętá stąd iest rzeczona [...] że kotki y koczurowie bárzo iey rady pożywáia/ po niey Się waláiąc y trąc. SyrZiel 499. Weźmi [...] nasienia Ruciánego, ziela kotczy mięty ná proch utártych po skrupule, zmieszay daway po skrupule w wodzie, w ktoreyby wrzało korzenie Tormentilli, ábo w Káwie, na noc. PromMed 66. Ziele, ktore Się názywa kotcza miętá, często Się podkurzáiąc, czyni sposobnosć do poczęcia. CompMed 608. Weźmi [...] Jeleniego ięzyka, kotczy mięty, Miętki kámienney, korzenia kobylego Sczáwiu, kázdego po gárści. VadeMed 58.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: