W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023
*DOJŚĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: cz. prze. lp m 1. os. doszedłem; 3. os. doszedł; n 3. os. doszło; lm mos 3. os. doszli; nmos 3. os. doszły; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. dojdzie; lm 1. os. dojdziemy; 2. os. dojdziecie; 3. os. dojdą
Znaczenia:
1. »zostać doprowadzonym do kogoś«: Mowię do Chorązego nagrodził mi P. Bog mego gniadego, dał mi za niego inszego gniadego bardzo pięknego konia, alem go tam od dał obcemu człowiekowi niewięm iezeli mię doydzie. PasPam 96v. Staremi to W MMPan straszysz mię awizami ktore niewięm iezeli nie prędzey doydą WMM Pana Gabinetu nizeli mego szałasu. PasPam 136v-137. Zescie na dobrych koniach przyiechali pierwey Was tez barwa doydzie nizeli inszych. PasPam 159. Informował mię że by [...] oddac List Podstarosciemu Lubo Ekonomowi byle go tylko Tylko kiedysz kolwiek doszedł. PasPam 161v.
2. »przybyć do pewnego miejsca«: Mowił ze zatem listem mogł bym był wziąc z kilka Tysięcy puko niedoydziemy do Obozu y namawiał mię na to pokazuiąc pozytek alem ia niepozwolił. PasPam 154.
Związki frazeologiczne: dojśc z kimś sprawy: Nie pewnie tu rzecze [wojewoda] dondziecie [z] sobą sprawy kiedy ten od iezdza a ten przyiezdza. PasPam 115.
3. »dowiedzieć się«: Szwedzi tez dowiedziawszy się że przytych okrętach mało potęgi przyszli ich Brac iako swych własnych doszli, że Szwedow otym awizowano Zwoyska Bra[n]doburskiego. PasPam 68v. Y z [s]tolice [Moskwy] za białe Iezioro uciekali. Czego doszedłęm po tym będąc w Moskwie. PasPam 119v. Nigdy bym nierzekł że by miała te Lata czegom potym doszedł. PasPam 222-222v.
4. »zrealizować się«: Gdy tedy Frydláńczyk rozumiał/ że iego consilia przez Száffenbergá do skutku przyszły/ y że mu niczego niedostawa/ tylko żeby popis Woyská stánął/ á iego Koronácya w Prádze doszłá; ná przygotowánie oney przesłał był Szwágrá swego Terskę do Prági/ áby Miásto y Pospolstwo do siebie przyćiągnął. RelWall A2v. Prosiłęm rozgrzeszenia ex voto promissi [ z uczynionej obietnicy] iakom wyzey napisał z iedną Damą Matrimonii [małżeństwa] ktore że niedoszło a Stanęło protunc Temerario ausu [wówczas z lekkomyślnego kroku] a poprostu mowiąc z zakochania. PasPam 178v. Pogrzeb niedoszedł/ choć iusz doszły gody. KochProżnLir 186 [187].
5.przen. »dotrzeć do kogoś«: Doszło to Woiewody że od Siebie obiecował 50000: Chwycono się tego zaraz się tylego Szacunku upominano. PasPam 100v. Gospodyniey niewidziałęm Bo tam oni zony tak chowaią za iey słonce niedoydzie wielkią [wielką] niewolą cierpią zony y ustawiczne Więzienie. PasPam 163v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dojść swojej pory (sz. zm.): Gdy zaś Pan pracy owo doda łaski z góry, W ten czas narychlej dojdzie winnica swej pory [...]. ZimBSiel 144. Gdzie się z dziecinnem Młodzienski wiek ztyka, Wpadł, ach wpadł Smierci, niespodzianey wŁyka. Wpadł wŁyka Smierci, nie ruszoney Płaczem, Przebog, wroc mi go, ach wroc mi go zaczem Swey doydzie pory [...]. PotPer 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas