W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2015
DOMYŚLIĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: bezok. domyślić się; ~ cz. prze. lp m 1. os. domyśliłem się; -m się domyślił; lm mos 1. os. domyśliliśmy się; 3. os. domyślili się; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. domyśli się
Znaczenia:
1. »dojść myślą«: Posłali do Woiewody daiąc znac że słuchac strzelanie y bitwę iakąs zaraz tedy ryscią poszło Woysko Zaraz domyslilismy się ze niedarmo. PasPam 112. Domysliłęm się iednak że na Zołwiu iadą będąc Ordynansowi y nazbyt posłuszni. PasPam 153v. Kto nie wyiedzie będzięmy go mieli za zdraycę Oyczyzny y iaka ztąd będzie konseqvencyia niech się domysli. PasPam 231. Iuz się tez troszkę znaczył swit A w tym poczeli Zarmaty strzelac w tele nąm Dopierom się domyslił że to iuz Iutrznia. PasPam 66. Udalismy się do lądą [lądu] nie na morze że by się niedomyslili A iuz się tez troszkę znaczył swit. PasPam 66. Domyslili się wszyscy tego terminu. PasPam 87v.
2. »przewidzieć«: To iest rozumnego wodza dzieło domyslic się y zabiezec aby niegubic Woyska. PasPam 72.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Mądremu dość skinąć/ ostátka się domyśli. KnAd 461.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas