ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2020
KLISTERArzecz ż, KLISTERrzecz m
Warianty fonetyczne: KLISTERA, KRYSTERA || KLISTER
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. ż klistera; D. ż klistery; B. m klister; ż klisterę; N. ż klisterą; Ms. ż klisterze; ~ lm D. ż klister; B. ż krystery // klistery; N. ż klisterami
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chłodząca krystera, klistera chłodząca: Ckliwość wielka znosić się może klisterámi chłodzącemi z oleykiem rożánym y chłodzeniem gmáchu, o ktorym się wyższey powiedziáło. PetrSInst D4v. Towarzysz nasz u Petery Bierał chłodzące krystery I tak skarżąc na gorączkę, Ukrywał szpetną świerzbiączkę. MorszAUtwKuk 312.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: