ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019
LEKARSTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: LEKARSTWO, LIKARSTWO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. lekarstwo; N. lekarstwem; Ms. likarstwie; lm D. lekarstw; B. lekarstwa; N. lekarstwy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZatrzymániu moczu nád przyrodzenie tenże trunek iest lekárstwem. SyrZiel 52. Brałem anima rabarbari na wyczyszczenie i uśmierzenie wczoraj spomnianego defektu, po którym likarstwie wieką-m z łaski Najwyższego uznał folgę, skąd i zdrowia pożądany sukces. RadziwHDiar 59.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lekarstwo chłodzące (sz. zm.): Y przeto ná gorące choroby wynáleźli lekárstwá chłodzące: ná zimne/ zágrzewáiące. SykstCiepl 139. Item záżywáć lekarstw mierno chłodzących, áby wątrobę chłodząc, żołądká nie oziębić, co iest pospolita. PromMed 161. Toż burzenie krwi chłodzącemi lekarstwy uśmierzać trzeba. BeimJelMed 204.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Ná ból głowy/ lekárstwo chleb. KnAd 524.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB