W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2009
BABSKIE przysł.
Słowniki:
Kn, T, SW notują
SStp, SXVI, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: babskie
Znaczenia:
»po babsku, jak baba«: Bábskié/ v. Po bábsku. Kn 11. Po babsku. *Babskie altweibischer Weise. envieille femme. T III 6.
# Użycia metajęzykowe: # Adverbia in kie desinentia, ut bábskie, bestyálskie etc. WojnaInst 157
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK