ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2010
KROCHMAL rzecz. m
Słowniki:
SStp (krochmal, kroftmal), SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
Formy: lp M. krochmal; D. krochmalu; B. uż. nżyw. krochmal
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKomuby w trunku był zadany Arsenik/ to iest złotołusk/ krochmal w wodzie warzony [...] vżywać. SyrZiel 959. WeŸ […] krochmalu / gumi arabici, drágántu po łocie iednym/ násienia bániowego/ pigwowego. CiachPrzyp C3. Krochmal/ mączká/ skrobia. Amylum, [...] Granum [...] Ex zea pulchrius quàm ex tritico fit granum. Alica [...] Fuit autem granum, farina ex zea vel tritico semicocto, vel aqua macerato [...]. vide. et Pęczak. Lautitia (quasi lauta seu lota) farina dicebatur ex tritico aqua consperso [...]. Kn 318. Bryłá/ Grumus terrae, Colum. Gleba, Cicer. [...] Panes aeris, Plin. Massa picis, Virg. Massa lactus coacti, Ouid. Granum alicae [...] bryłá krochmalu / granum dici potest amyli. [...] Palacra [...]. Kn 48. Błotniká solne[go] przysposobić, dla Owiec, krochmal robić. HaurEk 113. Krochmal, mączka. Kraft-Mehl. empois, amidon. T III 646.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: