W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2012
PACYFIKATOR rzecz. m
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp M. pacyfikator; N. pacyfikatorem
Etymologia: <łac. pacificator>
Znaczenia:
»zwolennik układów, negocjator, rozjemca«: Znáć że táką wagę y sposobność do tego wemnie wszyscy widzieli, alem iey sobie nigdy nieprzypisował? [marg.:] A potym iákom sam miał presumować bydź pacificatorem. LubJMan 111. Kanonik Warszawski miał Kazanie [...] Założył potym propozycyą. Ze Generalny Nieba y Ziemi Pacyficator B. Wicenty. GazPol 1735/ 63, 2. Woyszundus Radziwiłł [...] przeciw Kieystutowi, rozruchow y fedycyi wnętrznych mężny Pacificator. ArtWoj 2 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK