W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
part.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIeśliż co iednák duchá szláchetnego Ieszcze zostawa. Moiey niezbożności Przebacz proszę cię/ A drzewá zimnego/ Nie broń przynamniey obłápić z litości/ Nie iuż z nátchnienia ognia Cypryiskiego/ Ale Niebieskiey zapáłu miłości/ Iużem opłonął/ iuż otchnęły onę Iadem wszetecznym ustá źaráżone. TwarSDaf 122. Aboż ja to bałuszę? Wżdyć to z Ryczywołem Klimek gwarzy ustawnie. DialPańOkoń 244. Czemuż nie crimen [...] a Alámodą wprowádzone do Polski tituły, ktore są Ouyczyznie szkodliwe, [...] ktore wolność , y rowność z Izby Poselskiey wyciskáią, ktore pensiami Panow postronnych tuczą się, nadymáią się, y bogácieią. LubJMan 125. Przyidzie wiadomość ze iuz Lubomirski y z zwiąskami w tyle dopieroz my zdesperowawszy ze ich iuz ugonić nie podobna nuz z nimi traktować o pokoy a postaremu my się gonili atraktowali. PasPam 200v. Niemcy skoczą od radosci [...] skoczą na miasto powiedaiąc że Przemowił nasz Pan [...] dopierosz się rozmawiac dopierosz dyszkurować. PasPam 63v. A jakoż to szlachcicowi przystojnie ma służyć, co kondysowi i samej bełkotliwej złai dało przyrodzenie. MałpaCzłow 187. Aiakoż może bydź compatibile żebym był absolutnym Panem nad chłopem, y poddanym oraz Rzeczypospolitey, która nie traci dla tego jus Dominij w moim dziedzictwie, żem iego iest dziedzicem? LeszczStGłos 103. Stygarowie [...] żadnegoż z faworu wpisać nie mają, że ow albo który z pokrewieństwa jego im rabia, dla czego serio inhibetur ani robotnikow, żon ich, albo dzieci, do noszenia wody, drwa rąbania albo innej [...] roboty aplikowania [...] aby do roboty osadzeni być mogli. InsGór 1735 89. Alboż on [czart] niećwiczonym od tylu lat frantem? Wie z iakim má ná odpust iść peregrynantem. DrużZbiór 111.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: