ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2019
FAŁSZYWIE przysł.
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (fałszywie, fałszywo), SWil (fałszywie, fałszywo), SW (fałszywie, fałszywo), SJP notują
Formy: fałszywie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNieślachetny starosto, czemu sąd fałszywie wywracasz? RożAPam 51. Ale on [pseudolog] raczey fałszywie z antygraphu (iako samże przyznał) a nie z Auphtographu [!] ksiąg Watykańskich pierwszy instrument/ iakoby od Volaterana przepisany/ przywodzi: gdyż raczey wtory [...] a niżeli pierwszy iest podobny własnemu. MorochPar 84. Gdyż to przykazánie: Nie będziesz cudzołożył/ nie będziesz zábijał/ Nie będziesz kradł/ Nie będziesz fałszywie świadczył/ Nie będziesz pożądał: Y jesli ktore insze jest przykazánie/ w tym słowie summownie się zámyka/ miánowicie: Będziesz miłował bliźniego twego/ jáko siebie sámego. BG Rz 13, 9. Abowiem ich wiele fałszywie świadczyli przeciwko niemu: ále świádectwá ich nie były zgodne. BG Mk 14, 56. Tedy niektórzy powstawszy/ fałszywie świadcżyli przeciwko niemu/ mowiąc: Mysmy to słyszeli że mowił; Ja rozwálę ten Kościoł ręką ucżyniony/ á we trzech dniách inny nie ręką ucżyniony zbuduję. BG Mk 14, 57-58. Umiesz przykazánia? Nie cudzołosz: Nie zábijaj: Nie krádni: Nie świadcż fałszywie: Cżci Ojcá twego á mátkę twoję. BG Łk 18, 20. Nie przysięgajcie fałszywie przez imię moje/ y nie lży Imienia Bogá twego: JA PAN. BG Kpł 19, 12. Y rzekł do mnie: Toć jest przeklęctwo/ ktore wnidzie ná oblicże wszystkiej ziemie. Bo káżdy złodziey według tego przeklęctwá jáko y tá ziemiá, wygłádzony; y káżdy fałszywie przysięgájący/ według niego jáko y ona, wygłádzony będzie. BG Za 5, 3. O Tymoteuszu! strzeż tego, czegoć się powierzono/ a brzydź się świecką proznomownością y sprżeczániem około fałszywie názwánej umiejętności. BG 1Tm 6, 20. Tákże/ jesliby rzecz z gubioną nálazł, a záprzáłby jey/ álboby też przysiągł fałszywie/ o którąkolwiek rzecz z tych ktore czyni cżłowiek/ grzesząc przez nię; BG Kpł 6, 3. Albo też o cobykolwiek fałszywie przysiągł: tedy wroci to cále/ y piątą część do tego przyda/ temu czyje było/ to wroci w dzień Ofiáry zá grzech swoj. BG Kpł 6, 5. Fałszywié/ Falso [...] Mendosè [...] Fabulosè: fabulosissimè narrata, [...] Fallaciter interpretari, [...] Falsè, [...] Procul vero, [...] Perperam insimulari, [...] Perperam dixi, [...]. Kn 172. Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v. Mylisz się, moja córko, twój kochanek żywie i Sankty zwyciężony splótł ci coś fałszywie. CorMorszACyd 92. Cnotliwym y Rzeczpospolitą kochaiącym, nierozdzielnie Prawa Pospolite za formę y drogę życia maiącym gniew nieubłagany, y od Stołka Pańskiego auersią, z niewstydliwey y niezbożney gęby fałszywie y bezecznie tytuł im złych Synow dany. LubJMan 14. Nie wspomniałbym tego [swoich zasług] wedle moiey skromności, gdyby mi I. K. M. [...] tudziesz [...] Ksiądz Leszczyński [...] niepozwolił się cieszyć z tey cnoty ná ktorą teraz zawisna złośliwość, ták fałszywie y bezwstydnie nástępuie. LubJMan 9. Fałszywie, adv. falsch, unwachr. faussement; à faux. T III 331.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM