W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2016
PACZEKrzecz m, PACZKArzecz ż
Słowniki:
Kn (paczek, paczka), T (paczek, paczka), L (paczka; XVIII), SWil (paczka), SW (paczka), SJP (paczek, paczka) notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. m paczek; ż paczka; lm D. m paczków; ż paczek
Znaczenia:
»drewniane pudełko na drobiazgi«: Paczkow na kształt szafek ... 2. ArchRadziw 1638 389/ 1. Obraz przybito nad Ołtarz nadedrzwiami samemi, y w dzien Wtorkowy po Bozym Ciele przydało sie, ze na stole rozwinąwszy ten Obraz Rąma do niego z Paczek robiono a wtym Vwidziano na Oczach iego, iakoby Krople łez iego z Oczu wynikaiące. KomonDziej 183. GROS [...] UNE GROSSE de boutons [...] PACZKA guzikow dwanaście Tuzinow guzikow. DanKolaDyk II, 104. Paczek, ein paquet. BierSłowa 128. Paczek [...] *Paczka. Päckchen von Sachen, Briefen. petit paquet; petite liasse ou facture. T III 1307.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK