W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2017
*DOŚWIADCZYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: cz. prze. lp ż 2. os. doświadczyłaś; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. doświadczy
Znaczenia:
»doznać czegoś«: Czego kto niedoswiadczy tego niemoze tak doskonale rozumiec iako ten ktory na Swoiey sprubował osobie. PasPam 141. Mosciwa Pani doswiadczyłas tego Iak Piękna rzecz mieć męza rozumnego. PasPam 177v-178.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DOŚWIADCZONY
im. przym. bier.
Formy: st. najwyższy lp N. m najdoświadczońszem; ~ odmiana złożona lp M. m doświadczony; N. m doświadczonym; lm D. doświadczonych
Znaczenia:
1. »mający wprawę, biegły, wytrawny«: O Karaniu Przekupniow y Rzemięslnikow w fałszu doświadczonych [...] Naprzod ich do wiezienia sromotnego daią [...] Tedy zá pierwszym razem vymą kleszczykomá zá spodnią wargę, á záś dwiema rázomá zá obie/ lecz trzeci raz gdy go przekonáią/ To go iuż kleszczykámi zá nos záciągáią A ták ich Bachorowie pięknie ustroionych wywodzą/ by [...] Tam záraz [...] Gromada wielka ludzi/ z domow się zbieżawszy/ z pośmiewiskiem dziwuią. GwagPaszkKron 127. Ludzki był to człowiek wielce dobry Zołnierz y mąz doswiadczony. PasPam 82v. Sermierz był doswiadczony tak po [o] nim powiedaią. PasPam 84. Przestrzegam y napominam [...] Zeby chocby był męzęm naydoswiadczonszem ufaiąc siłom y męstwu swemu nigdy okazyiey niedawał y zpysznym Sercem niechodził na poiedynek. PasPam 89v. Był to Zołnierz dawny y Doswiadczony kawaler bywał Porucznikiem y Rotmistrzem. PasPam 275.
2. »o lekarstwach: wypróbowany, sprawdzony«: Bárwinek w winie wárzony przycukrowawszy, piiąc polewkę zniego iest doświadczony ná Káthar. CompMed 50. Tegoż trunku ćwierć łota po kilka używaiąc, bywa pewnym, a doświadczonym ratunkiem Podagrykom, Artetykom, Chyragrykom. SyrZiel 342.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DOŚWIADCZONA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»wiadomo z doświadczenia«: Doswiadczona y to iż pewnych roku y miesięcy czasow większa bywa morza intumescencya. BystrzInfHydr W3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, MBM