W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2022
*DOWIERZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: cz. prze. lm mos 1. os. dowierzaliśmy; 3. os. dowierzali; ~ im. wsp. dowierzając
Znaczenia:
»wierzyć bez zastrzeżeń«: Ieszczesmy przecię nie dowierzali o tak wielkiey potędze Nieprzyiacielskiey PasPam 102. Pozwolilić oni na te Traktaty y nazwali ie Palczynskiemi ale niedowierzaiąc tey piszczałce y widząc zeto Modulamina Suspecta [melodie podejrzane] od stąpiła [zam. odstąpili] ich boiąc się ze by wmatni niebydz. PasPam 200v. Począłem im to powiedać Cum Stupore [ze zdumieniem] dziwowali się wszyscy iedni wierzyli że tak [się] zStału [stało] drudzy tez niedowierzali. PasPam 280.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DOWIERZAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m dowierzający; B. m żyw dowierzającego; ż dowierzającą
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMurtázy/ ktory iuż wiedźiał co miał czynić/ vłowił rożnemi sposobámi názbyt dowierzáiącego Basze/ żeby do iego Námiotu przyszedł/ gdźie ledwo nogę wstáwił/ záraz mu szyię vćięto. RicWielJMon 224. Ciebie tedy ktoryś ták bárdzo nie dowierzáiący Zonie odsyłam tám/ iáko Łaćinnicy mowią. Ad Indos et Garamantas; żebyś álbo ty drugim/ álbo tobie sámemu nos y uszy oberznięto: u nas w Polszcze po tákich nić/ niech się złe nie mnoży plemie. GorzWol 30. Kawaler Graff uw’eselony że ták powolną, y grzeczną tę osobę ználazł, przysłał iey krotko potym, száty y stroie białogłowskie bárdzo piękne, á żeby Gráffowa ktorą wiedźiał być niedowierzáiącą, złego porozumienia nie byłá, y przyiáźni ich nie pobaczyłá, prośił Bároná Holká, áby on iey to samey wspomniał, żeby przyięłá tę Pánnę swoiey Dámie ná usługę, ktorey przymioty osobliwe wysławiâć miał, y grzeczność iey, iáko naylepiey wyliczáć. PrechDziałKaw 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas