W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2011
ADMETOWY przym. od ADMET w mitologii greckiej król miasta Feraj w Tesalii; syn Feresa
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp B. n admetowe; lm D. admetowych; B. nmos admetowe
Znaczenia:
mit. »należący do Admeta, charakterystyczny dla niego«: [...] przypomináć sobie przykłády Alcesty y Penelopy, ktore nigdyby takiey sławy niedostapiły, gdyby z mężami swemi żyły, którzy żadnych przygod y nieszczęścia nie uználi: ále Admetowe y Ulisessowe niesczęście, ktore ná sobie ponosili, onym teraz wieczną miedzy ludzmi pámiątkę uczyniło. PetrSEk 18. Chwalę żarliwość/ y umysł ten w tobie/ Pociecho piękna Oycowskiego łoná/ Iednák y z drugiey strony myślę sobie/ Nie tenli cię to/ co zábił Pitoná/ Goni Apollo w Pásterza osobie Stárowiecznego Syn Hyperioná/ Iákożem świeżo zásłyszał w tym czásie ze tu gdzieś owce Admetowe pásie. TwarSDaf 114. Więc Amphrys, kędy z bóstwa Apollo wyzuty Pasł Admetowe stada, na mieyscu pokuty [...]. PotWoj 1v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WG