W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2010
POSTMAGISTER rzecz. m
Słowniki:
T, L, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy: lp M. postmagister; D. postmagistra; ~ lm M. uż. osob. postmagistrowie
Znaczenia:
»kierownik poczty, poczmistrz«: Post/ Mágistrowie contra Ius gentium. bronią Posztarzom Polskim wolny przeiazd ná Kurfirsztowskim gruncie/ sámi chcąc Administratorá Poszty we Gdańsku chowáć. MerkPol 58-59. Za Gdáńská 2. Februarij. 1661. Nie tylko Post-Mágistrowie Kurfirstowcy zátrzymuią listy/ ále náwet y wozy Formáńskie idące z Hámburku do nas/ hámuią y wytrząsáią ich/ áby iákie listy między towárem nie wieźli. MerkPol 87. Ponieważ Post-Mágistrowie Kurfirstá J. M. Brándeburgskiego przy swoim przedsięwzięciu stoią/ y Poszty násze ná swoim gruncie záhámuią (wyszedł Ordynans żeby ich Poszty záhámowano). MerkPol 88. Z Bruxellu 17 Aprilis, 1661. Na supplikę kupcow Londynskich posłał tu Krol Angielski swego Post-Mágistrá, dlá sporządzenia Poszt tutecżnych z Anglią/ á z tąd poiedzie do Antuerpiey/ chcąc to spráwić/ żeby listy z tąd trzy rázy ná tydzien do Londynu przychodzić mogły; MerkPol 208. Postmagister. Postmayster. Postmeister. maître de poste. T III 1557.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz postmajster.
Autorka: MM