W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2016
*ACHILLOWY, *ACHILLÓW przym. od ACHILL
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp B. ż Achillową; lm Ms. Achillowych; ~ odmiana niezłożona lp B. ż Achillowę
Znaczenia:
»należący do Achilla (Achillesa), właściwy Achillowi (Achillesowi)«: Iákoś się/ niestetyż/ odmienił od onego Hektorá/ gdy się z plonem y zdobyczą wrácał/ zbroię ná sobie máiąc Achillową/ ktorą był zdárł z Pátroklá towárzyszá iego? BirkOboz 44-45. Nizydá. Iako po Troiey żałobliwych dołách/ Po Pryámowey y Synow swych zgubie/ Zelżeniu dziewek/ zburzonych Kościołaách/ Y zdrádey pełnym Polixeny ślubie/ Przy Achillowych bezecnych popiołách/ Zászczekáć przyszło nieszczęsney Hekubie/ Abo po siedmi Synow/ y Cor tylu/ Skáłą Niobie stánąć ná Sypilu. TwarSDaf 80. Ze Alexánder: złote wyrzuciwszy dzięgi, W perłowey skrzyni chował, Homerowe Xięgi. Tenże kiedy w Ilium, w kilká set lat potem, Gościł: chcąc tamecznego, Bogá uczcić votem, Prezentuie mu Biskup Achillowę Lutnię. PotPocz 41.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *Achillesowy, Achillesów.
Autor: WG