ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019
DRĄŻEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. drążek; ~ lm Ms. drążkach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji1 krzeszło, co się roscioga do szpania miasto łuska, na gałkach stoy, co się taczaiąm, zelazem obytę, zelazny drozek [!] przi nym, co się na nim wspira. SzumInw 81.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: drążek do chodzenia: Drążék/ ábo drążki do chodzenia wysoko/ ábo przéstąpienia przéz co. Grallae [...]. Kn 147. ▲ na drążkach chodzić: Drążnik/ co ná drążkach chodzi/ Grallator [...] Calobathrarius [...] v. Trágárz. Kn 147.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM