W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016
*PADALCOWY, *PADALCÓW przym.
Słowniki:
L (padalcowy, padalczy; XVIII), SWil, SW (padalcowy, padalczy) notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp D. m padalcowego; N. ż padalcową; ~ odmiana niezłożona lp B. ż padalcowę
Znaczenia:
»odnoszący się do padalca«: Głowę pádálcowę s[s]áć będzie: zábije go język jászczorczy. BG Hi XX, 14. Vszakże pokarm jego we wnętrznościách jego odmieni się: zołcią pádálcową stánie się w trzewách jego. BG Hi XX, 16. Padalcowego nassáwszy się iadu, Iaszczurczym zębem przyidzie do upadu. ChrośJob 72(L).
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *padalczy.
Autor: PK